எங்களை பற்றி

timg

நாம் GENEER குழு

சீனாவின் அடி globle சோர்ஸிங் முகவர்

எங்கள் நிறுவனம் போஷனில் மற்றும் கங்க்ஜோ, வருத்தத்துடன் இருக்கும் பேய் & காலாவதி அருகில் மிகப்பெரிய சந்தை மற்றும் துறைமுக இடையே அமைந்துள்ள. மரச்சாமான்கள், சுகாதார, பீங்கான், கட்டுமானப் பொருள் முதலியன கவனம்

நாம் 2009 இல் நிறுவப்பட்டது, நாம் பல கப்பல் மற்றும் காப்பீட்டு கொண்டு, அனைத்து சீனா மீது ஓரிட நிறுத்தம் வள ஆதாரங்களையும் சேவைகளில் முழு அனுபவம்

நீங்கள் உங்கள் கையில் safty சென்றடையும் வாங்கிய எல்லாம் செய்ய.பயன்கள் ஆன்லைன் அரட்டை!