Kệ bếp

Trong Phật Sơn, tủ bếp đang tập trung ở thành phố FeiPeng Nội, Lecong. Có rất nhiều nhà máy tủ custom-made. Họ có thể giúp bạn thiết kế nhà bếp và cung cấp nhiều sự lựa chọn vật liệu. Tất cả các cửa hàng có rất cao cấp trang trí, tủ cũng được thiết kế hiện đại với một showroom lớn, tuy nhiên, giá là cao hơn một chút.

Tại Quảng Châu, kinh doanh xuất khẩu của tủ là chủ yếu tập trung ở Nan'an Road, mà là tương đối phổ biến trong phong cách và nhỏ trong các cửa hàng, nhưng giá rất rẻ.WhatsApp Online Chat!